Area Norway. Mellom himmel og jord / Tra terra e cielo

07.07.201115.08.2011